Föreningen Sverige Berättar

Där gömda berättelser får nytt liv

Sedan starten 2017 har Sverige Berättar tagit fram arbetsmetoder och skapat en plats för gömda och glömda berättelser.

Så här jobbar vi

Modeller

Utbildningsplaner för
verksamhet med dans, berättande, musik och hantverk.

Möten

Konstnärliga workshops, berättarträffar, seminarier och föreläsningar.

EVENEMANG

Teaterföreställningar, konserter och utställningar
för en bred publik.

Skräddarsydd verksamhet

Vi anpassar vår verksamhet efter våra deltagares behov och önskemål så att deras berättelser kan gestaltas på bästa sätt. Med vår erfarenhet av att möta olika människor och deras historier har vi mejslat fram ett inspirerande arbetssätt som sätter berättelsen i främsta rummet.

LITE Historia

I januari 2017 bildades föreningen Sverige Berättar som tog namnet från ett tidigare arvsfondsprojekt. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar alla former av berättande och människors rätt att berätta, samt att sprida berättelserna genom olika konstnärliga gestaltningar.

Stadgar

styrelsen

Annika Englund

Ordförande

Susanne Olofsson

Sekreterare

Karin Palmaer

Karin Palmaer

Kassör

Maria Melin

Ledamot

PROJEKTLEDARE OCH PRODUCENT

Emma-Linn Carlberg

Projektledare för Dansa mitt liv

Susanna Gejrot

Projektledare för Dansa mitt liv

Kristofer Jonsson

Projektledare för Sjung mitt liv

Sara Beer

Sara Beer

Producent för Sjung mitt liv