Alla har en historia att berätta. Berättelser knyter oss samman. Sverige Berättar skapar rum för samtal och generationsmöten, eget skapande och ny scenkonst. En plats för alla människors rätt att göra sin röst hörd.