Sjung mitt liv

Brusewitz logotype
Stockholms Stad Logotype

I projektet Sjung Mitt Liv möter vi den äldre generationen och får ta del av deras berättelser. Vi har besökt äldreboenden runt om i Stockholm med musik- och textila hantverksstunder. Under besöken har vi samlat berättelser och gjort djupintervjuer. Med berättelserna som grund har vi producerat en podcast, dokumentärfilmer och nyskrivna låtar till musikvideos och en musikteaterföreställning.

Bosses Låt ▶︎

Musikvideo från Sjung mitt liv

Samma bord på Bal Palais ▶︎

Musikvideo från Sjung mitt liv

Man som sjunger i mikrofon

making of bosses låt ▶︎

Se hur det gick till när Bosses Låt skapades.

Filmer och poddar från projektet

podd ▶︎

Om våra skapande stunder

äldre berättar ▶︎

Korta filmer, fina berättelser

arbetsmodell ▶︎

Ladda ner vårt material!

Lars Sonde från Äldrecentrum är forskare i projekt kring demens och åldrande. Intervjufilmen »Berättandets kraft och samtal om demens« är en ögonöppnare för alla som kommit i kontakt med demensproblematik. Se den!

Projektet Sjung mitt liv

Om du någon gång tagit del av en äldre människas vishet i form av en rolig historia eller känslosam berättelse så förstår du bakgrunden till projektet Sjung mitt liv.

Sjung Mitt Liv

Projektet startades med utgångspunkten att många äldre människor bär på intressanta historier som sällan eller aldrig blir berättade. Vårt mål är att ta del av dessa berättelser och skapa ett rum för gömda och glömda berättelser.

Under projektet har våra pedagoger besökt olika äldreboenden för att sjunga, spela musik och diskutera textilier från de äldres uppväxt för att få igång deras berättarlust. Berättelserna har dokumenterats i en PODCAST ▶︎ som även fungerat som ett kreativt ramverk för våra manusförfattare och kompositör. Tillsammans har de vävt ihop ett tiotal nya låtar och ett teatermanus baserade på podcastens historier. Föreställningen »Stockholm blir Stockholm« visar upp en palett av de berättelser som kommit fram under projektets gång.

Kerstin

När man blir såhär gammal måste man vara snäll,
annars får man ingen tårta”.

Bakgrund

I ett tidigare projekt uppmärksammades det att människor som bor på äldreboenden saknar kreativa aktiviteter och möjligheter till att berätta om sina liv. Insikten resulterade i en ansökan för ett arvsfondsprojekt riktat mot dessa äldre som skulle erbjuda kreativa aktiviteter och sätta de äldres berättarlust i fokus.

Bakgrund till Sjung Mitt Liv

Projektidén

Genom samtal med personal på olika äldreboenden framkom att workshops med inslag av sång och hantverk var en bra ingång för att aktivera människor på äldreboenden. Idén med workshops utvecklades och internt döptes dessa tillfällen till “stunder”. På stunderna prioriterades äldre med funktionsnedsättning som deltagare. Pedagogerna använde sig av fotografier, textilier och låtar från eran kring deltagarnas uppväxt för att väcka minnen och sporra deltagarna till att berätta om sina liv.

Podcast, videos
Och musikteater

Alla stunder dokumenterades i en podcast för att sen försöka nå ut med dokumenterade berättelser och förhoppningsvis nå en yngre publik och skapa ett generationsmöte. 

Utifrån deltagarnas berättelser har vi skrivit text, musik och ett teatermanus till musikvideos och en musikteaterföreställning vi kallat »Stockholm blir Stockholm«. Utöver podcasten kommer även musiken finnas tillgänglig digitalt för framtida bruk.

Arbetsmodell

Arbetssättet som pedagogerna använde sig av med musik- och textilstunder har mynnat ut i en dokumenterad arbetsmodell → som vi skapat i samverkan med Studiefrämjandet. Vårt gemensamma mål är att alla som vill jobba kreativt med äldre människor ska kunna använda modellen som guide för att komma igång med enkla och roliga aktiviteter.