Berätta mitt liv

Unga och gamla möts genom berättelser om kvinnohistoria i Sverige

Människan har ett inneboende behov av möten och att utbyta historier. Vi som jobbar inom föreningen Sverige berättar har sett spännande erfarenhetsutbyten när människor som vanligtvis inte möts får kontakt med varandra.

Generations- och kulturgränser suddas ut när unga människor och moderna uttryck får möta äldres historier och anekdoter från andra kulturer. Det blir ett lapptäcke av tidsmässigt och kulturellt blandade berättelser som kan gestaltas genom olika konstnärliga uttryck.

Sverige Berättar har sedan starten haft som idé att berätta om Sverige och människorna som bygger vårt samhälle ur ett nära och mänskligt perspektiv.
Vi har letat efter de gömda och glömda berättelserna som är en del av vår historia och vår gemenskap.

Generationsmöten på plats

I projektet Berätta Mitt Liv är syftet att möjliggöra berättande och generationsmöten. Projektets mål är att genom berättelser skapa förståelse både för vår historia och Sverige idag. I samtal och möten stärks både gemenskapen och identiteten. Vi planerar en serie berättarträffar då äldre personer i pensionärs- och kulturföreningar, på äldreboenden och/eller serviceboenden får träffa ungdomar med intresse för skrivande, scenisk gestaltning och scenproduktion. 

Under berättarträffarna samtalar och intervjuar de varandra om sina liv vilket spelas in på video eller som ljudupptagning. Det materialet kan senare användas till t ex kortfilmer och poddar som lagras digitalt och sprids genom sociala medier.

En länk till sin egen historia

Det här materialet blir också ett viktigt researcharbete för projektets skrivarworkshops och föreställning. Ungdomarna gör då sina tolkningar av de berättelser de fått ta del av. Tillsammans med projektets pedagoger skapas ett manus till en föreställning som kan bestå av sketcher, dikter och sångtexter – där ungdomarna berättar de äldres liv och skapar en länk till sin egen historia.

Projektets olika delar

Elever i grundskolans högstadium och kulturskolan erbjuds att vara med i projektet (max 12 elever)

Kontakt med pensionärsföreningar, kulturföreningar och äldreboenden. 

Arrangerade berättarträffar med ungdomarna och äldre.

Samtal och berättelser filmas eller spelas in som en del av det material vi dokumenterar och sprider.

Skrivarworkshops med deltagande ungdomar med materialet från berättarträffarna som utgångspunkt.

Besök på föreningar och boenden som vi har besökt för att göra provföreställningar med olika texter.

Manus färdigställs med hjälp av referens-och fokusgrupper.

Repetitioner av föreställningen som bygger på materialet.

Öppna föreställningar spelas i den stadsdel där materialet samlats in och ev. även i andra stadsdelar

Utvärdering och ev. ytterligare föreställningar i andra stadsdelar. 

Community theatre

Projektet bygger på idén om community theatre – teater om, med och för en viss grupp människor. Sverige berättar har stor erfarenhet av att arbeta med den här typen av teater från tidigare projekt. Vi har gedigna insikter om vilka nätverk som måste byggas och etableras för att nå både deltagare och samarbeten.

Hållbart eget skapande

Ett långsiktigt mål för projektet är också att uppmuntra ungdomsgrupperna att själva fortsätta att driva egen verksamhet. Sverige berättar kan erbjuda stöd i form av kunskaper kring praktiska metoder för hur man driver en teatergrupp och fungera som coacher i gruppens olika kreativa processer.

Planerade samarbeten

Föreningen Sverige berättar har flera både etablerade och nya samarbeten planerade inför projektet »Berätta Mitt Liv«. Dessa samarbeten ger oss stora möjligheter att skapa nätverk och viktiga kontakter så väl som att dela vissa kostnader under projektets gång.

Sjung Mitt Liv

Studiefrämjandet

Vi har haft ett samarbete kring studieplaner, lokaler, trycksaker, teknisk utrustning och studioinspelning av musik i alla våra tidigare projekt vilket varit en ovärderlig tillgång. Vi ska även i det nya projektet fortsätta det samarbetet. Kontaktperson: Carin Hallin, carin.hallin@studieframjandet.se

Föreningen Midsommargården

Vi planerar ett fortsatt samarbete kring lokaler, föreställningar och nätverkskontakter. Vi har kontakt med flera av deras verksamheter t ex Studio Ung och Rosa Stationen.

SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

En väsentlig samarbetspartner är SIOS Kvinnokommité. Vi har inför ansökan för det här projektet haft möten och diskussioner kring hur vi till exempel kan nå äldre på boenden med etnisk profil. Vi har även diskuterat teman kring den speciella kvinnohistoria som finns i berättelser från första generationens invandrarkvinnor som nu är pensionärer. En viktig del av projektet är att låta

mötet mellan första och tredje generationens kvinnor inom samma etniska grupp skapa och stärka deras samhörighet och identitet och samtidigt berätta om Sverige idag. 

Under 2022 erbjuder vi Skapande Skola-projekt för högstadiet

Ladda ner infoblad HÄR (pdf)

Vi finns också på Kulan ››