Sverige berättar

Projektet Sverige Berättar

Sverige Berättar startade som ett arvsfondsfinansierat projekt med Kroatiska Riksförbundet som projektägare och Unga Berättar Kulturskolan i Stockholm, Riksteatern och Studiefrämjandet som samarbetsparter. Under tre år, 2015-2018, utvecklades en modell för hur barn och unga i första, andra och tredje generationens invandring kan skapa berättelser om hur det var när deras familj eller de själva kom till Sverige. I modellen ingår hur berättelser kan delas mellan generationer, samlas in, gestaltas och arkiveras.

Bakgrund

Under 1960-talet hade Sverige en stor arbetskraftsinvandring bland annat från Kroatien, som var en del av dåvarande Jugoslavien. Många lockades till Sverige av företag som rekryterades på plats i hemlandet. Anledningen till att man lämnade kunde vara ett politiskt svårt läge eller helt enkelt svårigheter att hitta annan försörjning. Ett halvt sekel senare kom den stora gruppen med ensamkommande flyktingar, framförallt afghanska ungdomar på flykt från krig, förtryck och ekonomisk nöd. Många kopplingar kan göras mellan de olika målgruppernas berättelser, mellan det som skedde då och det som sker nu.

Projektets delar

Digitala berättelser

Projektet byggde på berättelser om mötet med Sverige. Vi har genomfört workshops på lokala kroatiska kulturföreningar och tillsammans med nyanlända ungdomar runt om i landet. Med stöd av Unga Berättar har deltagarna skapat digitala berättelser i form av personliga kortfilmer med hjälp av enkel teknik.

Terezija Kristic

Marijan Kristic

Hadi

Anosha

Utställningar

Sverige Berättar har tagit fram två utställningar kring den kroatiska arbetskraftsinvandringen. En digital utställning och en fysisk utställning i form av en portabel installation som består av bilder, texter och filmer. Installationen är lättskött och fungerar väl i en förenings- eller utställningslokal, på exempelvis ett bibliotek eller i en foajé. Installationerna är bokningsbara genom Föreningen Sverige Berättar. Den digitala utställningen kan ni se HÄR →

Teaterföreställningar

Under projektet gång producerades två teaterföreställningar efter manus som bygger på digitala berättelserna och djupintervjuer. »Baka kom på söndag och började jobba på måndag« handlar om unga kroater som kom till Sverige på 1960-talet och »Svenska änglar – en nyanländ fantasi« är en pjäs om den svenska migrationspolitiken. Teaterproduktionerna engagerade professionella aktörer, amatörskådespelare och elever från olika kulturskolor. Föreställningarna gav möjlighet att gestalta, mötas och minnas sin gemensamma historia och gemensamma upplevelser.

Filmen om föreställningen

Föreställningen på Folkets hus, Malmö

Filmen om Mohammed Zare

Föreställningen på Kulturcentrum, Sundbyberg

Utbildningsmaterial

I samarbete med Studiefrämjandet har projektet tagit fram två handledningar med studieplaner för workshops – dels med familjer och dels med ungdomar. De finns tillgängliga här.

Studiematerial för familjer

studiematerial för ungdomar

FÖR DIG SOM FORSKAR

Material, intervjuer, digitala berättelser och teatermanus finns tillgängligt t ex för framtida forskning genom föreningen Sverige Berättar och Nordiska museets arkiv.