Kontakt

Terzija Kristić och hennes barnbarn Stjepan under projektet Sverige Berättar i Göteborg, 2016. 

Foto: Maria Annas

Stötta vår verksamhet

Med din hjälp kan vi i föreningen fortsätta vårt arbete med att föra fram berättelser från människor som sällan får komma till tals.

GE ETT BIDRAG

Plusgiro: 89 68 93-5
Bankgiro: 52 86-03 68

Eller bli medlem i föreningen ❤︎

MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN SVERIGE BERÄTTAR

Genom att bli medlem kan du hjälpa vår förening att fortsätta bedriva ideell verksamhet för att främja alla former av berättande och människors rätt att berätta.

Vad kostar det?

Att vara medlem i föreningen kostar futtiga 200 kr per år (eller 55 öre per dag).

ALLA UNDER 26 ÅR är medlemmar gratis!

Fyll i formuläret nederst på sidan för att inleda ditt medlemskap i föreningen.

HUR ANVÄNDS DIn MEDLEMSAVGIFT?

Ditt bidrag används till att finansiera föreningens kontinuerliga arbete. Styrelsen är helt oavlönad men det finns ändå kostnader knutna till att driva en förening såsom årlig revision, STIM-avgifter, abonnemang och underhåll av hemsida.

Utifrån styrelsens idoga arbete skapas projekt med samarbetspartners som utgår från föreningens tre ben:

  • Modeller
  • Möten
  • Föreställningar

I korta drag gör DIN insats att vi kan fortsätta jobba med att söka rätt på och lyfta fram berättelser från samhällsgrupper som inte får komma till tals.

Medlemsbrev skickas ut ett par gånger per år där vi berättar om föreningens arbete och hur det går i projekten.

KONTAKTFormulär

Här kan du skriva till oss om du vill komma i kontakt med någon i föreningen.