Dansa mitt liv

Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland annat dansterapi och vill med sin verksamhet på äldreboenden utmana föreställningen om vad dans är och vilka som utför den.

VAD VILL VI?

Projektet utforskar dans och rörelse som verktyg för berättande och tar fram en modell för denna skapande aktivitet utförd av äldre med funktionsvariationer. Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsvariationer samt öka intresse, förståelse och tillgänglighet för dansens mångsidighet och breda användningsområde.

VAD GÖR VI?

Våra modeller för dans med målgruppen äldre med funktionsvariationer tas fram i samverkan med boende och personal på äldreboenden. Dansen kan utföras enskilt eller i grupp, när som helst, var som helst, tack vare vår digitala plattform som lanseras våren 2022. Vi undersöker även möjligheterna till generationsmöten genom dans i samarbete med unga yrkesdansare och förskolor.

DANSA MITT LIV I FRAMTIDEN

Efter projekttiden kommer den digitala plattformen att finnas för gratis nedladdning, fritt att användas nationellt på äldreboenden eller annan verksamhet där målgruppen deltar, samt för privat bruk. Vi kommer sprida både den digitala dansplattformen och vår modell för dans genom workshops och seminarier.

Danspass på Våglängdsgatan 153, Foto: Fredrik L Mikaelsson

Bakgrund

Trädet
”Dansa mitt liv-trädet” som beskriver relationen mellan alla samarbetsparter och uppdragstagare i projektet. De gröna och gula ”frukterna” representerar projektets väntade effekter. Illustration: Shannon Taylor

Dansa mitt liv är ett projekt som startades år 2019 av den ideella föreningen Sverige Berättar. Idén föddes av Emma-Linn Carlberg som blev inspirerad av föreningens projekt Sjung mitt liv där sång och hantverk ökade gemenskap och välmående på äldreboenden i Stockholm. Det väckte frågan: Vad kan då inte dansen, som inte bara är ett konstnärligt uttryck med allt vad det innebär för utövaren utan också en rörelseform, bidra till för samma målgrupp? 

Generationsmöte mellan äldreboendet Våglängdsgatan 153 och Hässlegårdens förskola, Foto: Emma-Linn Carlberg

Saken undersöktes närmare och en uppsjö av spännande forskning om dansen som terapiform, dans och åldrande samt dans och demens bland mycket annat upptäcktes. Forskningen talar sitt klara språk: dansen är ett verktyg som kan hjälpa äldre med eller utan funktionsvariationer att utforska sina minnen, känslor och den egna kroppens möjligheter. 

I våra efterforskningar framkom att den vanligaste formen av rörelse på äldreboenden verkar vara sittgymnastik. Det finns däremot mycket forskning och idéer kring vilken välgörande kraft det finns i dans, rörelse och musik. Alltifrån frigörande dans till dansterapi som psykoterapi. Det handlar om rytmer, ljud, fysisk rörelse och beröring, gemenskap och mycket mer. 

Digitalt danspass på äldreboendet Våglängdsgatan 153, foto: Fredrik L Mikaelsson

Vi har hämtat inspiration från svenska ”The Cultural Brain Initiative”, “en satsning vid Karolinska Institutet för att lyfta fram och presentera den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till intresserade forskare, berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige.”Här finns information om liknande projekt som till exempel tango för parkinsonpatienter och konst för demenspatienter. Det är också intressant för vårt projekt att läsa om projekt som ”Kulturpaletten för kvinnors hälsa – kreativa aktiviteter på vårdcentraler”, ett forskningsprojekt under ledning av kulturhälsoforskaren dr. Eva Bojner Horwitz i samarbete med Svenska Postkodlotteriet, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Uppsala Universitet. Horwitz uttalar sig i reportaget ”Kultur kan lindra smärta” om bland annat skillnaden på gymnastik och dans och menar att ”det har visat sig att den kreativa aspekten av dans är mycket central. Man måste inte prestera på samma sätt som under ett gympapass.” Vidare menar hon att vi genom dansen kan ”aktivera kroppsminnen och komma åt outtalade känslor som vi sedan kan sätta ord på, vilket i sin tur leder till ökat välbefinnande”.

Avslutning med grupp 1 på Våglängdsgatan 153, foto: Martin Andersson

Utförande

Januari 2020: Kickoff!

Foto: Fredrik L Mikaelsson

Vi samlades på Kulturföringen Tåget i Borås tillsammans med alla ditintills klara uppdragstagare och samarbetsparter. Alla deltagare fick möjlighet att gå och se Danskompaniet Spinns föreställning Miramos innan kickoffen. Därefter följde en fullspäckad dag innehållande föreläsning om dansterapi med dansterapeuten Jessica Heuvels, en introduktion till projektets bakgrund och syften av projektledare Emma-Linn, samt diskussioner om föreställningen. Utöver detta bjöd vi på smörgåstårta och inspirerande samtal om bland annat tillgänglighet inom dans. 

Läs ▾

Februari 2020: WORKSHOP MED DANSTERAPEUTEN JESSICA HEUVELS

Foto: Fredrik L Mikaelsson

I två dagar ledde dansterapeuten Jessica Heuvels workshop på Kulturföreningen Tåget i Borås. Workshopen handlade om dansterapi och Heuvels erfarenhet från att arbeta med vår målgrupp. Innehållet var delvis handplockat av projektledaren Emma-Linn baserat på den utbildning hon gick med Heuvels i januari. Workshopens första dag var endast för projektledaren och de två danspedagogerna, dag 2 tillkom även 6 yrkesdansare varav 3 utav dem blev uttagna att medverka i projektet.

Läs ▾

Februari-MARS 2020: TESTPASS

Testpass
Foto: Carina Ceder

Sammanlagt tre stycken träffar där projektledare Emma-Linn testade danspass med deltagare inbjudna via Demensteamet i Borås. Café Simon på Träffpunkt Simonsland i Borås, som även huserar Demensteamet, bidrog med lokal. 8 demenssjuka personer i åldern cirka 65 och uppåt deltog tillsammans med varsin anhörig följeslagare. Gunnel Johansson som vi har fått kontakt med genom Hörselskadades Riksförbund var med och stöttade i användandet av hörselslinga och samtalsförstärkare.

Läs ▾

APRIL-JUNI 2020: DANSUTMANINGEN

Då pandemin satte stopp för starten av vår första danspassgrupp på Äldreboendet Ängsjövägen 2 beslöt vi att producera 12 korta dansaktivitetsfilmer med danspedagogerna Nilla Björkman och Moa Lund. Filmerna bestod av enkla dansövningar att göra hemma eller på boende/skola/arbete, på egen hand eller i grupp och vi valde att kalla det Dansutmaningen. I pandemins spår kunde vi urskilja en ny målgrupp till vårt projekt – de äldre som isolerades hemma. Redan här påbörjade vi vår resa att digitalisera projektet, något som bara varit till vår fördel inför arbetet med den digitala plattformen som egentligen inte var tänkt att starta förrän andra halvan av projekttiden.

Läs ▾

JUNI 2020: WORKSHOP MED DANSKOMPANIET SPINN

workshop
Foto: Fredrik L Mikaelsson

Den 5 juni 2020 höll Danskompaniet Spinn i en workshop med syftet att inhämta inspiration från Spinns mångåriga erfarenhet av att arbeta med dansare med funktionsvariationer. Målet var att besvara frågan: Hur kan man se möjligheter istället för hinder i arbetet med vår gemensamma målgrupp? Deltagare var förutom Spinns dansare och konstnärliga ledare danspedagogerna, yrkesdansarna och projektledningen.

Läs ▾

SEPTEMBER-NOVEMBER 2020: VERKSAMHET PÅ ÄLDREBOENDET ÄNGSJÖVÄGEN 2 I BORÅS

Danspass

Danspassen med äldreboendet Ängsjövägen 2 genomfördes i två grupper med totalt 10 platser per grupp. I september 2020 hade vi kick-off på boendets uteplats, där de äldre fick träffa danspedagogerna Nilla Björkman och Moa Lund “på riktigt” innan verksamheten gick över till att bli helt digital. Kick-offen bestod av en presentation av danspedagogerna och danspassen följt av 15 minuter dansövningar per grupp. Det första digitala och interaktiva passet hölls i vecka 37. Deltagarantalet har varierat mellan 2-8 deltagare per pass. Grupp 2, ledd av Moa Lund och assisterad av Nilla Björkman, hade totalt 6 pass medan grupp 1, ledd av Nilla Björkman och assisterad av Moa Lund, fick till 7 pass. Danspassen har utformats efter workshops med dansterapeut Jessica Heuvels och Danskompaniet Spinn, och innehåller bland annat material som papptallrikar, tyllsjalar och böcker som plockas upp ur likadana “dansväskor” på boendet som hos danspedagogerna. Att använda material som så kallade övergångsobjekt är en metod som kan underlätta rörelse eftersom det tar bort fokus från den egna kroppen och istället låter objektet tala.

Läs ▾

DECEMBER 2020: GENERATIONSMÖTE MELLAN ÄNGSJÖVÄGEN 2 OCH FÖRSKOLAN ÄNGSJÖGÅRDEN

Foto: Personalen på Ängsjögårdens förskola

Under hösten 2020 tog vi fram en ny modell för generationsmöte med förskolan, anpassad efter rådande omständigheter. Istället för att mötas i dansen “på riktigt” samordnade vi ett digitalt dansutbyte mellan förskolan Ängsjögården och äldreboendet Ängsjövägen 2, där barnen målade på och dansade med tallrikar som de äldre sedan tog emot som gåva och i sin tur dansade med. Dansstunderna filmades av personal på förskolan respektive äldreboendet och klipptes ihop av Dansa mitt liv som sedan skickade vidare materialet till mottagaren. Det blev ett mycket fint och smittsäkert generationsmöte med analoga inslag i form av tallrikarna.

Läs ▾

FEBRUARI 2021: WORKSHOP MED DANSKOMPANIET SPINN

Foto: Fredrik Mikaelsson

Den andra, digitala workshopen, med Danskompaniet hölls den 4 februari 2021. Det blev en fullspäckad dag med inspirerande samtal om hur man kan arbeta med äldre och funktionsvariationer i dans. Frågeställningar som behandlades var bland andra om hjälpmedel kan vara estetiskt tilltalande och praktiska på samma gång, vilka billiga objekt som kan användas i dans för att förhöja upplevelsen och om våra egna upplevelser av att dansa med äldre med funktionsvariationer från höstens verksamhet på Ängsjövägen. Deltagare var förutom Spinns dansare och konstnärliga ledare danspedagogerna, yrkesdansarna och projektledningen.

Läs ▾

MARS-JUNI 2021: VERKSAMHET PÅ ÄLDREBOENDET VÅGLÄNGDSGATAN 153

Äldreboende
Foto: Fredrik Mikaelsson

Verksamheten på det andra äldreboendet, Våglängdsgatan 153 i Borås, pågår under våren 2021. Vi blandar digitala interaktiva danspass i deras rymliga samlingslokal med danspedagogerna och individuella videosamtal med yrkesdansarna, som resulterar i en personligt tillägnad dans för de äldre att ta del av. I maj-juni medverkar barn från Hässlegårdens förskola på de pass som genomförs utomhus.

Läs ▾

MARS-JUNI 2021: INDIVIDUELLA VIDEOSAMTAL MELLAN ÄLDRE OCH YRKESDANSARE

Dansarsamtal
Skärmdump från videosamtal mellan Madelene och Vihtori
Dansarsamtal Love och Lilly
Skärmdump från videosamtal mellan Love och Lilly

Vi planerade om yrkesdansarnas medverkan efter rådande omständigheter under våren 2021. Här inspireras vi av systerprojektet Sjung mitt livs filmserie Äldre berättar och låter dansarna tolka de äldres berättelser i dans. Vi skapar personliga möten mellan de äldre och dansarna genom digitala videosamtal. Dansarna skapar sedan, utefter samtal med sin äldre samtalspartner, en personligt tillägnad dans till denne. Dansen filmas och visas för den äldre. Avslutningsvis träffas dansaren och den äldre för ett sista videosamtal där de delar med sig av varandras upplevelser kring samtalen och dansen. På det avslutande danspasset får de även ses och dansa tillsammans.

Läs ▾

HÖSTEN 2021: EN FÖRSTA PROTOTYP AV VÅR DIGITALA PLATTFORM TESTAS MED MÅLGRUPPEN

Grafisk design: Michael Carlberg

HÖSTEN 2021: ANALYS AV GENOMFÖRDA DANSPASS OCH UTFORMNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN


HÖSTEN 2021: ORIGINALMUSIK TILL PLATTFORMEN PRODUCERAS OCH SPELAS IN


VÅREN 2022: VÅR DIGITALA DANSA MITT LIV-PLATTFORM LANSERAS


VÅREN-HÖSTEN 2022: SPRIDNING AV PLATTFORMEN OCH PROJEKTET GENOM WORKSHOPS, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Samarbetspartners

Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

Samarbetet med Studiefrämjandet består av hjälp med material och lokaler. Studiefrämjandet har möjliggjort de digitala danspassen i form av teknikutrustning. Vi har haft stor nytta av folkbildningens studiecirkelmodell genom hela projekttiden.

Dans & Rörelsepraktiken 

Samarbetet med Dans & Rörelsepraktiken har gett oss möjligheter att på ett säkert och erfaret sätt kunna möta målgruppen och de reaktioner och resultat som kan uppstå under verksamhetsutövandet. Vi har fått inspiration, handledning och verktyg för modellframtagning av den erfarna dansterapeuten Jessica Heuvels som har hållit i workshops för danspedagogerna, projektledaren och yrkesdansarna. Heuvels har även stöttat projektet i en sluten Facebook-grupp där danspedagogerna och projektledarna har kunnat ställa frågor och inhämta kunskap, tips och idéer. 

Danskompaniet Spinn

Vi är också mycket inspirerade av Danskompaniet Spinn som inom dans och dess konstnärliga uttryck arbetar utifrån möjligheter istället för hinder. Kroppar, ansikten, rörelser, dans, musik, kostym och scenografi sammanvävs i sceniska framföranden för att uttrycka känslor, tillstånd och berättelser. Vi tar del av kompaniets erfarenhet av att involvera, eller snarare utgå ifrån, personer med funktionsvariationer och de möjligheter som detta ger. Genom två workshops har våra pedagoger och dansare gynnats av inspiration och användbara verktyg från Danskompaniet Spinn och dess utövare. 

Äldreboende Ängsjövägen 2

Samarbetet med äldreboendet Ängsjövägen 2 har bestått av 13 st danspass fördelat på två grupper under hösten 2020. Deltagarna har varit äldre med funktionsvariation. Personal har medverkat för att säkerställa trygghet och att de äldres perspektiv och villkor tillgodosetts. Äldreboendets enhetschef, först Elin Lönnberg och sen Pär Yngve, har kontinuerligt deltagit i planerings- och uppföljningsmöten under verksamheten.

Äldreboende Våglängdsgatan 153

Samarbetet med äldreboendet Våglängdsgatan 153 2 har bestått av 18 st danspass fördelat på två grupper under våren 2021. Deltagarna har varit äldre med funktionsvariation. Personal har medverkat för att säkerställa trygghet och att de äldres perspektiv och villkor tillgodosetts. Deltagarna har även haft individuella videosamtal med våra yrkesdansare som resulterat i personligt tillägnade dansfilmer och unika generationsmöten.

Förskola Ängsjögården

Samarbetet med förskolan Ängsjögården för att skapa generationsmöten implementerades hösten-vintern 2020-2021. På grund av coronapandemin utvecklade och initierade vi en digital och smittsäker version av samarbetet, med videohälsningar där barnen målar på och dansar med papptallrikar som de äldre får använda i danspassen.

Förskola Hässlegården

Förskolan Hässlegården medverkar på de danspass med äldreboendet Våglängdsgatan 153 som sker utomhus.

Upful Media

Fredrik Mikaelsson på Upful Media har dokumenterat projektet från start och producerar en film som kommer användas i spridningsarbetet under projektets sista år. Han är även med och producerar musiken till dansfilmerna i den digitala plattformen.

Annika Englund / konversera

Annika Englund är illustratör och har gjort alla illustrationer på vår webbplats.

EAD Web Design

Erik Almén på EAD Web Design är med oss och utvecklar den digitala plattformen, från idé och första prototyp till färdig produkt år 2022.

Carlberg.se

Vår logotyp och grafiska profil är framtagen av Michael Carlberg.