Dansa mitt liv

Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland annat dansterapi och vill med sin verksamhet på äldreboenden utmana föreställningen om vad dans är och vilka som utför den.

VAD VILL VI?

Projektet utforskar dans och rörelse som verktyg för berättande och tar fram en modell för denna skapande aktivitet utförd av äldre med funktionsvariationer. Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsvariationer samt öka intresse, förståelse och tillgänglighet för dansens mångsidighet och breda användningsområde.

VAD GÖR VI?

Våra modeller för dans med målgruppen äldre med funktionsvariationer tas fram i samverkan med boende och personal på äldreboenden. Dansen kan utföras enskilt eller i grupp, när som helst, var som helst, tack vare vår digitala plattform som lanseras våren 2022. Vi undersöker även möjligheterna till generationsmöten genom dans i samarbete med unga yrkesdansare och förskolor.

DANSA MITT LIV I FRAMTIDEN

Efter projekttiden kommer den digitala plattformen att finnas för gratis nedladdning, fritt att användas nationellt på äldreboenden eller annan verksamhet där målgruppen deltar, samt för privat bruk. Vi kommer sprida både den digitala dansplattformen och vår modell för dans genom workshops och seminarier.

Danspass på Våglängdsgatan 153, Foto: Fredrik L Mikaelsson

Bakgrund

Trädet
”Dansa mitt liv-trädet” som beskriver relationen mellan alla samarbetsparter och uppdragstagare i projektet. De gröna och gula ”frukterna” representerar projektets väntade effekter. Illustration: Shannon Taylor

Dansa mitt liv är ett projekt som startades år 2019 av den ideella föreningen Sverige Berättar. Idén föddes av Emma-Linn Carlberg som blev inspirerad av föreningens projekt Sjung mitt liv där sång och hantverk ökade gemenskap och välmående på äldreboenden i Stockholm. Det väckte frågan: Vad kan då inte dansen, som inte bara är ett konstnärligt uttryck med allt vad det innebär för utövaren utan också en rörelseform, bidra till för samma målgrupp? 

Generationsmöte mellan äldreboendet Våglängdsgatan 153 och Hässlegårdens förskola, Foto: Emma-Linn Carlberg

Saken undersöktes närmare och en uppsjö av spännande forskning om dansen som terapiform, dans och åldrande samt dans och demens bland mycket annat upptäcktes. Forskningen talar sitt klara språk: dansen är ett verktyg som kan hjälpa äldre med eller utan funktionsvariationer att utforska sina minnen, känslor och den egna kroppens möjligheter. 

I våra efterforskningar framkom att den vanligaste formen av rörelse på äldreboenden verkar vara sittgymnastik. Det finns däremot mycket forskning och idéer kring vilken välgörande kraft det finns i dans, rörelse och musik. Alltifrån frigörande dans till dansterapi som psykoterapi. Det handlar om rytmer, ljud, fysisk rörelse och beröring, gemenskap och mycket mer. 

Digitalt danspass på äldreboendet Våglängdsgatan 153, foto: Fredrik L Mikaelsson

Vi har hämtat inspiration från svenska ”The Cultural Brain Initiative”, “en satsning vid Karolinska Institutet för att lyfta fram och presentera den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till intresserade forskare, berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige.”Här finns information om liknande projekt som till exempel tango för parkinsonpatienter och konst för demenspatienter. Det är också intressant för vårt projekt att läsa om projekt som ”Kulturpaletten för kvinnors hälsa – kreativa aktiviteter på vårdcentraler”, ett forskningsprojekt under ledning av kulturhälsoforskaren dr. Eva Bojner Horwitz i samarbete med Svenska Postkodlotteriet, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Uppsala Universitet. Horwitz uttalar sig i reportaget ”Kultur kan lindra smärta” om bland annat skillnaden på gymnastik och dans och menar att ”det har visat sig att den kreativa aspekten av dans är mycket central. Man måste inte prestera på samma sätt som under ett gympapass.” Vidare menar hon att vi genom dansen kan ”aktivera kroppsminnen och komma åt outtalade känslor som vi sedan kan sätta ord på, vilket i sin tur leder till ökat välbefinnande”.

Avslutning med grupp 1 på Våglängdsgatan 153, foto: Martin Andersson

Utförande

Januari 2020: Kickoff!

Foto: Fredrik L Mikaelsson
Läs ▾

Februari 2020: WORKSHOP MED DANSTERAPEUTEN JESSICA HEUVELS

Foto: Fredrik L Mikaelsson
Läs ▾

Februari-MARS 2020: TESTPASS

Testpass
Foto: Carina Ceder
Läs ▾

APRIL-JUNI 2020: DANSUTMANINGEN

Läs ▾

JUNI 2020: WORKSHOP MED DANSKOMPANIET SPINN

workshop
Foto: Fredrik L Mikaelsson
Läs ▾

SEPTEMBER-NOVEMBER 2020: VERKSAMHET PÅ ÄLDREBOENDET ÄNGSJÖVÄGEN 2 I BORÅS

Danspass
Läs ▾

DECEMBER 2020: GENERATIONSMÖTE MELLAN ÄNGSJÖVÄGEN 2 OCH FÖRSKOLAN ÄNGSJÖGÅRDEN

Foto: Personalen på Ängsjögårdens förskola
Läs ▾

FEBRUARI 2021: WORKSHOP MED DANSKOMPANIET SPINN

Foto: Fredrik Mikaelsson
Läs ▾

MARS-JUNI 2021: VERKSAMHET PÅ ÄLDREBOENDET VÅGLÄNGDSGATAN 153

Äldreboende
Foto: Fredrik Mikaelsson
Läs ▾

MARS-JUNI 2021: INDIVIDUELLA VIDEOSAMTAL MELLAN ÄLDRE OCH YRKESDANSARE

Dansarsamtal
Skärmdump från videosamtal mellan Madelene och Vihtori
Dansarsamtal Love och Lilly
Skärmdump från videosamtal mellan Love och Lilly
Läs ▾

HÖSTEN 2021: EN FÖRSTA PROTOTYP AV VÅR DIGITALA PLATTFORM TESTAS MED MÅLGRUPPEN

Grafisk design: Michael Carlberg

HÖSTEN 2021: ANALYS AV GENOMFÖRDA DANSPASS OCH UTFORMNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN


HÖSTEN 2021: ORIGINALMUSIK TILL PLATTFORMEN PRODUCERAS OCH SPELAS IN


VÅREN 2022: VÅR DIGITALA DANSA MITT LIV-PLATTFORM LANSERAS


VÅREN-HÖSTEN 2022: SPRIDNING AV PLATTFORMEN OCH PROJEKTET GENOM WORKSHOPS, SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Samarbetspartners

Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

Samarbetet med Studiefrämjandet består av hjälp med material och lokaler. Studiefrämjandet har möjliggjort de digitala danspassen i form av teknikutrustning. Vi har haft stor nytta av folkbildningens studiecirkelmodell genom hela projekttiden.

Dans & Rörelsepraktiken 

Samarbetet med Dans & Rörelsepraktiken har gett oss möjligheter att på ett säkert och erfaret sätt kunna möta målgruppen och de reaktioner och resultat som kan uppstå under verksamhetsutövandet. Vi har fått inspiration, handledning och verktyg för modellframtagning av den erfarna dansterapeuten Jessica Heuvels som har hållit i workshops för danspedagogerna, projektledaren och yrkesdansarna. Heuvels har även stöttat projektet i en sluten Facebook-grupp där danspedagogerna och projektledarna har kunnat ställa frågor och inhämta kunskap, tips och idéer. 

Danskompaniet Spinn

Vi är också mycket inspirerade av Danskompaniet Spinn som inom dans och dess konstnärliga uttryck arbetar utifrån möjligheter istället för hinder. Kroppar, ansikten, rörelser, dans, musik, kostym och scenografi sammanvävs i sceniska framföranden för att uttrycka känslor, tillstånd och berättelser. Vi tar del av kompaniets erfarenhet av att involvera, eller snarare utgå ifrån, personer med funktionsvariationer och de möjligheter som detta ger. Genom två workshops har våra pedagoger och dansare gynnats av inspiration och användbara verktyg från Danskompaniet Spinn och dess utövare. 

Äldreboende Ängsjövägen 2

Samarbetet med äldreboendet Ängsjövägen 2 har bestått av 13 st danspass fördelat på två grupper under hösten 2020. Deltagarna har varit äldre med funktionsvariation. Personal har medverkat för att säkerställa trygghet och att de äldres perspektiv och villkor tillgodosetts. Äldreboendets enhetschef, först Elin Lönnberg och sen Pär Yngve, har kontinuerligt deltagit i planerings- och uppföljningsmöten under verksamheten.

Äldreboende Våglängdsgatan 153

Samarbetet med äldreboendet Våglängdsgatan 153 2 har bestått av 18 st danspass fördelat på två grupper under våren 2021. Deltagarna har varit äldre med funktionsvariation. Personal har medverkat för att säkerställa trygghet och att de äldres perspektiv och villkor tillgodosetts. Deltagarna har även haft individuella videosamtal med våra yrkesdansare som resulterat i personligt tillägnade dansfilmer och unika generationsmöten.

Förskola Ängsjögården

Samarbetet med förskolan Ängsjögården för att skapa generationsmöten implementerades hösten-vintern 2020-2021. På grund av coronapandemin utvecklade och initierade vi en digital och smittsäker version av samarbetet, med videohälsningar där barnen målar på och dansar med papptallrikar som de äldre får använda i danspassen.

Förskola Hässlegården

Förskolan Hässlegården medverkar på de danspass med äldreboendet Våglängdsgatan 153 som sker utomhus.

Upful Media

Fredrik Mikaelsson på Upful Media har dokumenterat projektet från start och producerar en film som kommer användas i spridningsarbetet under projektets sista år. Han är även med och producerar musiken till dansfilmerna i den digitala plattformen.

Annika Englund / konversera

Annika Englund är illustratör och har gjort alla illustrationer på vår webbplats.

EAD Web Design

Erik Almén på EAD Web Design är med oss och utvecklar den digitala plattformen, från idé och första prototyp till färdig produkt år 2022.

Carlberg.se

Vår logotyp och grafiska profil är framtagen av Michael Carlberg.