Hassemannen

Pjäsen

Hassemannen är en pjäs om Alzheimer – ett tema som förpliktigar, bjuder till ansvar och som öppnar för komplexa frågor och kreativa djupdyk bortom enkla svar. Det är en undersökning där vi tar det specifika som utgångspunkt – den spöklika och upprörande förvandling som alzheimer företar med en människa. I gestaltningen vill vi skildra både inre och yttre upplevelser som drabbar den person som drabbats av sjukdomen, så väl som de anhöriga som bit för bit förlorar en närstående som ännu finns kvar kroppsligt. 

Familjen står i centrum för den här pjäsen. Att dramatiken kan försätta sina karaktärer i situationer som tvingar dem att visa vilka de verkligen är och hur deras relationer verkligen ser ut tar vi fasta på i den konstnärliga idén kring vår uppsättning. Frågor om lojalitet, kärlek och makt inom familjens sfär är allmängiltiga men också djupt personliga i den pjäs som Joachim Hiort af Ornäs skrivit.

Den vacklande patriarken, det vuxna barnet som vilset famlar efter sin roll och de ingiftas kamp för sin status i familjen är bekanta berättarfigurer – från Medea och Kung Lear till vår samtida populärkultur. Vår konstnärliga idé är att tydliggöra de eviga frågeställningarna i en berättelse om den högst vardagliga tragedin som det är att leva och dö med demenssjukdom.

Bakgrund

Sverige Berättar har som övergripande konstnärlig idé att samla människors berättelser och gestalta dem konstnärligt. I våra tidigare projekt har vi genom intervjuer och workshops tagit del av berättelser från olika målgrupper – kroatiska arbetskraftsinvandrare på 1960-talet, ensamkommande flyktingbarn 2015 och nu senast äldre stockholmare på vård- och omsorgsboenden. Valet av vårt nya projekt kommer delvis av erfarenheten från vårt senaste projekt där många av deltagarna brottades med olika typer av demensproblematik.

HUr gör vi?

Skådespelarnas arbete
I produktionen är texten och skådespelarnas arbete självklart centrala i föreställningen. För att gjuta liv i gestaltning och publikmöte kommer vi att medvetet arbeta med utforskande improvisationer. I ensemblen har vi gedigna kunskaper och erfarenheter av improvisationsteaterns metoder som kommer att prägla alla våra skapande processer.

Maskspel
Inspirerade av tidigare produktioner och projekt, bland annat på Pantomimteatern, vill vi också inkorporera halvmasker i gestaltningen. Maskspel som teatralt uttryck ger spännande möjligheter att skildra subjektiva upplevelser, fantasier, rädslor och euforiska känslor på teaterscenen. Därför har vi planerade samarbeten och workshops med scenkonstnärer med specialkompetens inom området.

Ljuddesign
Inspirerade av tekniker inom ljuddrama/radioteater vill vi också låta scenografi och ljud- och ljusdesign präglas även av en audiell upplevelse av det performativa uttrycket. Vi ser ljud-design som ett kreativt sätt att närma oss en spännande och tillgänglig skildring av pjäsens teman.

Från en läsningen av Hassemannen med ensemblen på Midsommargården

Produktion

Projektet består av textbearbetning, scenografi, ljus- och ljudteknik, repetitioner och föreställningar med olika former av efterarbete (publiksamtal eller workshops). Under 2022 har vi gjort ett omfattande förarbete med workshops, rollsättning, textsamtal och en offentlig läsning av pjäsen inom ramen för Sverige Berättars verksamhet. Därför planeras preliminärt repetitioner sex veckor på halvtid – under två veckor i maj/juni (v.22-23) och fyra veckor i augusti/september (v.33-36). Premiär planeras till den 10 september 2023. En spelperiod med 20 föreställningar planeras under höstsäsongen 2023 (september-december) och 20 föreställningar under våren 2024 (januari-mars). Föreställningarna kommer dels att spelas som gästspel och samarbeten på scener i Stockholm och på turné. I projektet ingår även marknadsföring och publikarbete samt utformning av samtal och workshops. Vi kommer att ha tillgång till teknik, studio och repetitionslokaler delvis i ett samarbete med Studiefrämjandet.

Konstnärligt team

Vårt konstnärliga team och vår ensemble har lång erfarenhet av kreativa samarbeten med fokus på olika teman, konstnärliga uttryck och målgrupper, inte minst i Sverige Berättars tre tidigare produktioner.

Ensemblen består av Anders Brunskog och Susanne Olofsson som också har decenniers erfarenhet som skådespelare på Friteatern. De har också flera års erfarenhet av att skapa och hålla i efterarbeten. Palle Söderberg har arbetat i flera år som skådespelare på Boulevardteatern och Improvisationsstudion. Ellen Bobeck är en rutinerad improvisatör och skådespelare som spelar på flera olika improvisationsteatrar i Sverige och internationellt. Sara Beer har regisserat alla Sverige Berättars produktioner. Ljudtekniker Marcus Michaeli har producerat vår podcast-serie Berätta Mitt Liv.

Boka Föreställningen

Kontakta oss!